in , ,

ТанымдыТанымды

2. Зат есімнің классификациясы

Бөліс

 

Негізгі зат есім (Simple Nouns). Негізгі зат есімге ешқандай жұрнақ жалғанбайды.

 

Мысалы: a table, a room, a girl, a ship.

Туынды зат есім (Derivate Nouns)

 

Зат есімге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есім.

Туынды зат есім жасайтын жұрнақтар:

  • er: teacher, writer

 

  • ment: development, government
  • ness: sadness, kindness
  • ion: restriction, connection

 

  • dom: freedom, wisdom
  • hood: childhood, neighbourhood
  • ship: leadership, friendship

Күрделі зат есім (Compound nouns)

Екі немесе бірнеше зат есімнен құралған зат есім.

A class, a postman, an airport

1. Зат есім түрлері

3. Зат есімдердің көпше түрінің жасалуы