Қазақстан тарихы – сұрақтары мен жауаптары 6 сынып – 21 нұсқа

Жарнама материал

                                      

             21-нұсқа

1.Б.з.б 46-36 жылдары Қытайға қарсы тұрып ,ғұндармен одақтасқан ел:

А) Гирканилер

В) Қаңлылар

С) Исседон

Д) Үйсіндер

Е) Дайлар

2.Ерте темір дәуірінде исседон тайпалары қалдырған Сарыарқа жеріндегі 

ескерткіш:

А) Андронов мәдениеті

В) Беғазы-Дәндібай мәдениеті

С) Тасмола  мәдениеті

Д) Атасу мәдениеті

Е) Ұлыбай мәдениеті

4.Өндіруші шаруашылықтың негіздері қалыптасқан кезең

А) Неолит

В) Мезолит

С) Энеолит

Д) Қола дәуірі

Е) Темір дәуірі

5.Геродотты «тарихтың атасы» деп атаған римдік шешен:

А) Цезарь

В) Цицерон

С) Полибий

Д) Вергилий

Е) Гораций

6.Қола дәуірінің Шағалалы (Чаглинка),Петровка қоныстары табылды:

А) Шығыс Қазақстаннан

В) Орталық Қазақстаннан

С) Батыс Қазақстаннан

Д) Солтүстік Қазақстаннан

Е) Оңтүстік Қазақстаннан

7.Алтыннан жасалған қапсырма,сырға,түйреуіш табылған үйсін қорымы

А) Берел

В) Аралтөбе

С) Теңлік

Д) Қарғалы

Е) Шілікті

8.Мына тайпалардың атауы Алтайдағы алатын мен темірдің мол болуына байланысты екенін табыңыз:

А) Сармат 

В) Аргиппей

С) Исседон

Д) Аримаспы                        

Е) Дай

9. Ежелгі Қаңлы қалалары

А) Боланды,Алтын-Асар

В) Көк-Мардан,Боланды

С) Көк-Мардан,Құлата

Д) Шірік-Рабат,Бәбіш-Молда                      

Е) Битянь, Бәбіш-Молда      

10. Сақтардың суару каналдарының іздері табылған қала:

А) Шірік-Рабат

В) Көк-Мардан

С) Битянь

Д) Шілікті                  

Е) Қызыл-Аңғар

11.Ерте темір дәуірінің тайпалары:

А) Түргештер,андроновтықтар

В) Дулулар,оғыздар

С) Қаңлылар оғыздар

Д) Дайлар,Массагеттер                 

Е) андроновтықтар,түріктер

12.Сарматтардың Бәйте,Терең ескерткіштері орналасқан аймақ:

А) Есіл бойы

В) Жетісу

С) Ертіс бойы

Д) Еділ бойы             

Е) Үстірт

13.Сақ жауынгері Шырақтың ерлігі туралы жазған грек тарихшысы:

А) Страбон

В) Полиэн

С) Геродот

Д) Арриан                  

Е) Ктесий

14.Қаңлылардың солтүстік батысындағы көршілері:

А) Аландар мен үйсіндер

В) Ғұндар мен үйсіндер

С) Сарматтар мен аландар

Д) Ғұндар мен Сарматтар                

Е) Ғұндар мен сақтар

15.Ғұн державасының негізін қалаған билеуші:

А) Мөде

В) Аттила

С) Чжи-Чжи

Д) Хуханье                 

Е) Томан

16.Ежелгі үйсіндердің шығыстағы көршісі:

А) Дауания

В) Ғұндар

С) Сарматтар

Д) Қаңлылар              

Е) Массагеттер

17.Зергерлік бұйымдар табылған үйсін қорымы:

А) Бесшатыр

В) Бесоба

С) Шілікті

Д) Берел                     

Е) Ақтас

18. Ғұндардың жоғарғы билеушісінің лауазымы:

А) сюбашы

В) шаньюй

С) гуньмо

Д) инал           

Е) атабек

19.Аралтөбе ескерткіші табылған өңір:

А) Жетісу

В) Атырау

С) Арыстың жағалауы

Д) Балқаш маңы

Е) Сыр бойы

20.Берілген деректегі үзіндінің авторы.

 ………. сипаттауынша « Басында әскерлер садақпен атысады.Садақ оғы 

біткеннен кейін жекпе- жекке шығып,қылыш және найзамен 

соғысады.Нәтижесінде массагеттер жеңіп шығады.Парсы 

жауынгерлерінің көбі қырылып, Кир өлтіріледі»

А) Помпей Трог

В) Геродот

С) Арриан

Д) Страбон

Е) Полиэн

Басқалармен бөлісіңіз: