Қазақстан тарихы – сұрақтары мен жауаптары 6 сынып – 16 нұсқа

Жарнама материал

                                      

                16-нұсқа

1.Андрондықтарда шаруашылықтың басым  дамыған түрі:

А) Омарташылық

В)Бау-бақша өсіру

С) Метал өңдеу

Д) Мал шаруашылығы мен егіншілік

Е) Сауда

2.»Қыш құмыралар заманы» деп аталатын тас ғасырының дәуірі:

А) ерте тас ғасыры

В) кейінгі тас ғасыры

С) мезолит

Д) энеолит

Е) неолит

3.Үйсіндерге қатысты «Усунго», «Синго» ұғымы:

А) Жетісудағы жер атауы

В) Отырықшы ел

С) Бейбіт ел

Д) Ұлыс         

Е) Көшпелі мемлекет

4.Савромат- сармат тайпалары санының күрт азаюының себебі:

А) Ұлы қоныс аудару

В) Қатты қуаңшылық

С) Ғұн шапқыншылығы

Д) Сыртқы шапқыншылық

Е) Аурудың көбеюі

5.Б.з.б.ІІ ғасырда Қара теңіздің солтүстік аймақтарына дейін жеткен тайпа:

А) Үйсіндер

В) Қаңлылар

С) Аримаспылар

Д) Сарматтар

Е) Сақтар

6.Үйсін мемлекеттік бірлестігігің астанасы:

А) Қызыл Аңғар

В) Битянь

С) Шірік-Рабат

Д) Қостөбе

Е) Бәбіш-Молда

7.Ерте темір дәуірінде еліміздің батыс аймағын мекендеген ежелгі тайпа:

А) Үйсіндер

В) Қаңлылар

С) Ғұндар

Д) Сарматтар

Е) Сақтар

8. «Тарихтың атасы» атанған Геродот өмір сүрген ғасыр:

А) б.з. VІ ғ.

В) б.з. V ғ.

С) б.з.б VІІ ғ.

Д) б.з.б V ғ.

Е) б.з.б VІ ғ.

9.Ғылыми жүйе бойынша тас дәуірі бөлінетін кезеңдер:

А) Энеолит,Мезолит,Неолит

В) Палеолит,Мезолит,Неолит

С) Палеолит,Энеолит,Неолит

Д) Е) Энеолит,Мезолит Ашель

10.Ежелгі адамдарды егіншілік пен мал шаруашылығына алып келген 

жағай:

А) Табиғат сыйына тәуелділік

В) Терімшілік пен аңшылық

С) Қолайлы табиғи орта

Д) Адамдар санының күрт артуы

Е) Қола тесе мен мал санының көбеюі

11.Парсыларға қарсы ұрыста жеңіліске ұшыраған сақтардың көсемі:

А) Томирис

В) Зарина

С) Спаргапис

Д) Скунха

Е) Спитамен

12.Ежелгі грек деректеріндегі сақ атаулары

А) Үйсіндер,хиониттер

В) Азиялық скифтер,массагеттер

С) Сарматтар,хиониттер

Д) Тиграхауда, хиониттер

Е) Қаңлылар,эфталиттер

13. Сақтардың Шірік-Рабат  қаласы орналасқан өңір :

А) Қызылорда

В) Жамбыл

С) Қарағанды

Д) Алматы

Е) Семей

14.Палеолит пен неолит аралығын қамтитын дәуір:

А) Мезолит

В) Мустье

С) Ашель

Д) Олдувай

Е) Энеолит

15.Сақ тайпаларына қарсы соғысқан билеуші:

А) А.Македонский

В) ІІІ Дарий

С) Помпей Трог

Д) Мөде Шаньюй

Е) ІІ Филипп

16.Тарихтың әр кезеңіндегі бір аймақта өмір сүрген халықтардың түр-

түсіндегі өзгерістерді зерттейтін ғылым:

А) Тарихи хроника

В) Этнография

С) Тарихи антропология

Д) Этнология

Е) Археология

17.М.М.Герасимов қалпына келтірген мүсіндік бейне:

А) Ғұндардікі

В) Үйсіндердікі

С) Түріктердікі

Д) Қаңлылардікі

Е) Сарматтардікі

18.Көшпелілердің әскери қару-жарақтары туралы жазған Ескендір 

Зұлқарнайынның тарихшысы:

А) Арриан

В) Полиэн

С) Помпей Трог

Д) Полибий

Е) Ктесий

19.Көшпелілер киелі деп санады:

А) Есікті

В) Диірменді

С) Ошақты

Д) Кетпенді

Е) Уықты

20. Мәтіндегі қатені табыңыз.

Оғыздарға алға қойған мақсаттарына қол жеткізуге бөгет болған 

қағанат.

« Оғыз билеушілері сыртқы саясатында алдарына қойған басты екі мақсат 

байқалады.Біріншіден,Қара теңіз,Дон өзенінінің бойындағы жақсы 

жайылымды қолға қарату.Ал оған Қыпшақ қағанаты бөгет 

жасады.Екіншіден,оғыздарды Маңғыстау мен Үстірт,Еділ бойынан 

өтіп,Еуропаны Азияны байланыстыратын аса маңызды сауда жолдары 

қызықтырды.Орыс қалаларымен сауда жасауды да ойластырды.Бұған 

орыс мемлекеті де мүдделі болды».

А) Түркеш қағанаты

В) Хазар қағанаты

С) Қимақ қағанаты

Д) Печенек қағанаты

Е)  Қарлұқ қағанаты

Басқалармен бөлісіңіз: